Store rehabiliteringsprosjekter innebærer ofte kjerneboring for nye tekniske anlegg.

Vi utfører alle typer jobber innen kjerneboring. Dimensjonene vi har tilgjengelig ved kjerneboring strekker seg fra 16 mm til 1500 mm. Ved behov for større dimensjoner kan vi utføre dette med vaiersag. Det benyttes både elektrisk og hydraulisk drevet maskiner, alt ettersom hvor store og dype hull vi skal bore.