Store rehabiliteringsprosjekter innebærer ofte betongsaging for å etablere åpninger til heiser, trapper og sjakter. Saging blir også brukt på nybygg for tekniske anlegg og sjakter.

Vi utfører alle typer jobber innen betongsaging. Tilgjengelige dimensjoner er 0 mm – 820 mm. Ved behov for større dimensjoner benyttes vaiersag.