Eldre bygg (fram til ca. 1980) inneholder ofte større eller mindre mengder asbest, som regel skjult i lukkede konstruksjoner, eller mer åpent som fasadekledning eller tak. Problemer blir det når vedlikehold og rehabilitering iverksettes. Hvor mye asbest er det? Hvor finner vi asbest, og hva gjør vi med den?

Asbest er klassifisert som helsefarlig stoff, og skal håndteres deretter, enten det forekommer inne eller ute. Det stilles strenge krav til personell som skal håndtere stoffet, bla med hensyn til bruk av verneutstyr, pakking og deponering av avfallet.

Proriv kan hjelpe deg når problemet dukker opp. Vi har lang erfaring med sanering av asbest og kan løse de fleste problemstillinger når det gjelder asbestsanering og fjerning av asbest!