Roger Hasselgren
OKK Entreprenør

Vi har under hele prosjektet Borg Terrasse/Borg Park benyttet oss av Proriv AS ved all kjerneboring og all betongsaging. Dette er et firma som vi har full tillit til og er meget seriøse. Jeg kan på det sterkeste anbefale Proriv AS.

Klaus Lehman
Formann for Veidekke

Vi prøvde noen firma på kjerneboring og bestemte oss etter kort tid for Proriv AS gjennom hele prosjektet. Proriv framstår som veldig fleksible og ryddig, HMS-arbeidet setter de fokus på (første gang jeg fikk sjekklister uoppfordret). Proriv utførte kjerneboring og betonsaging i dekke, tak og vegger for oss og fant alltid en løsning på vanskelige prolemstillinger. Jeg kan i alle fall anbefale å bruke Proriv AS på deres prosjekter

Alexander R. Quidding
WK Entreprenør

Vi har benyttet Proriv ved kjerneboring og betonsaging på flere av våre prosjekter. De har utført arbeider ihht kontrakt og avtaler på en ryddig og tilfredsstillende måte. Vi har tillit til Proriv og arbeidet de utfører og kan fint anbefale dem.

Frode Mathisen
Trio Entreprenør

Trio Entreprenør AS bekrefter samarbeid med Proriv AS i forbindelse med overnevnte prosjekt. Prosjektet ble etter vårt skjønn gjennomført på en god måte. Arbeidene ble fagmessig utført med god dokumentasjon gjennom sjekklister. Oppfølging av prosjektet har vært tilfredsstillende. Vi har opplevd Proriv AS som en profesjonell og engasjert samarbeidspartner.