Vi har under hele prosjektet Borg Terrasse/Borg Park benyttet oss av Proriv AS ved all kjerneboring og all betongsaging. Dette er et firma som vi har full tillit til og er meget seriøse. Jeg kan på det sterkeste anbefale Proriv AS.