Vi har benyttet Proriv ved kjerneboring og betonsaging på flere av våre prosjekter. De har utført arbeider ihht kontrakt og avtaler på en ryddig og tilfredsstillende måte. Vi har tillit til Proriv og arbeidet de utfører og kan fint anbefale dem.