Trio Entreprenør AS bekrefter samarbeid med Proriv AS i forbindelse med overnevnte prosjekt. Prosjektet ble etter vårt skjønn gjennomført på en god måte. Arbeidene ble fagmessig utført med god dokumentasjon gjennom sjekklister. Oppfølging av prosjektet har vært tilfredsstillende. Vi har opplevd Proriv AS som en profesjonell og engasjert samarbeidspartner.